Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Bloedkanker.com | Dec 6, 2023

Scroll to top

Top

Geen reacties

Asparaginase in de strijd tegen ALL

Asparaginase in de strijd tegen ALL

Asparaginase is een effectief geneesmiddel voor Acute Lymfatische leukemie (ALL). Het meten van de spiegel van asparaginase draagt bij aan een betere behandeling.

Asparaginase: accurate meting van de bloedspiegel

Dr. Inge van der Sluis, kinderhemato-oncoloog en klinisch farmacoloog in het Erasmus MC / Sophia Kinderziekenhuis licht toe: ‘Asparaginase is een onderdeel van de chemotherapie, het is ongeveer een van de tien middelen die we gebruiken. Van dit middel weten we heel goed hoe de spiegel in het bloed moet zijn om een maximale effectiviteit te hebben. Via TDM (Therapeutic Drug Monitoring) hebben we de mogelijkheid om die spiegels te meten en zo nodig de dosering aan te passen of te switchen naar een ander middel.’ Bij andere middelen in de chemotherapie geldt dat het technisch lastig is om de spiegels te meten. En soms ontbreekt eenvoudigweg de kennis over de benodigde hoogte van een spiegel.

Dosering van asparaginase bij Acute Lymfatische Leukemie

Sommige patiënten kunnen antistoffen ontwikkelen die het geneesmiddel afbreken. Deze neutralisering leidt tot een spiegel van nul. De antistoffen kunnen vervolgens voor een allergische reactie zorgen, zoals een rode huid, misselijkheid, bloeddrukdaling of benauwdheid. Soms ontstaat er echter stille inactivatie: in dit geval zijn er geen klinische verschijnselen. Of er nu wel of geen allergische reactie ontstaat, een spiegel van nul heeft uiteraard geen effect. In dat scenario kan er worden overgestapt op een ander soort asparaginase, dat wel goede spiegels geeft.

In de nieuwe behandelprotocollen van Acute Lymfatische Leukemie worden de asparaginase-spiegels gemeten zodat er een individueel dosisadvies kan worden gegeven. Hierdoor verminderen uiteindelijk de bijwerkingen en verbeteren de overlevingskansen.

Plaats reactie